Vast Bureau

De Izegemse OCMW-Raad heeft drie van zijn leden aangeduid om samen met de voorzitter - die van rechtswege lid is - het Vast Bureau te vormen.

 


Dit Vast Bureau vertegenwoordigt het bestuur tijdens besprekingen met de vakorganisaties, en neemt de nodige organisatorische beslissingen bij selectieprocedures.

 

Het Bureau komt enkel samen wanneer dit nodig is. De zittingen zijn niet openbaar.

 

De leden:

Contact

Onthaal OCMW
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.66.33 051/33.66.30 Contacteer ons