Vrijwilligers in wzc De Plataan

Logo

 

 

 

 

 

 

 

Wat betekent een vrijwilliger voor het wzc De Plataan?

 

Een gemotiveerde vrijwilliger biedt een bijzondere meerwaarde aan het leven van de bewoner in het wzc De Plataan. Hij slaat als het ware een brug tussen de buitenwereld en de voorziening. Hij heeft de mogelijkheid om echt tijd te maken voor persoonlijk contact met de bewoner.
Door zijn hulp bij de activiteiten vergroot het aanbod van de activiteiten én het aantal bewoners dat eraan kan deelnemen.

 

 

Wat verwachten we ?

 

 • De vrijwilliger biedt de animatiedienst logistieke steun bij het tot een goed einde brengen van diverse activiteiten.
 • Van de vrijwilliger verwachten we tevens dat hij heel discreet omgaat met de informatie die hij krijgt over de bewoners of van de bewoners.

 

Wat verwachten we niet ?

 

 • Van de vrijwilliger wordt niet verwacht dat hij/zij alleen, zonder ondersteuning van een animator een activiteit uitvoert.
 • Van de vrijwilliger wordt niet verwacht dat hij verzorgingstaken op zich neemt (toiletbezoek, eten geven aan bewoners met slikproblemen, ….) .

 

Hoe wordt men vrijwilliger in het wzc De Plataan?

 

Wie kandidaat-vrijwilliger is neemt contact op met de animator voor een persoonlijk gesprek.Tijdens het gesprek overloopt de animator de “informatienota voor vrijwilligers”. Zo krijgt de kandidaat-vrijwilliger een duidelijk beeld van de voorziening en de visie ervan.

 

 

Wat biedt het wzc De Plataan aan?

 

 • Vrijwilligerswerk dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de individuele capaciteiten en wensen van elke vrijwilliger.
 • Begeleiding.
  Het animatieteam begeleidt zowel individueel als samen de groep vrijwilligers. Elke vrijwilliger krijgt zo de kans om zich verder te ontplooien en te groeien in de aangeboden taken.
 • Informatie.
  De vrijwilliger krijgt bij aanvang van het vrijwilligerswerk een informatienota.
  Maandelijks krijgt de vrijwilliger het animatieprogramma van de eerstvolgende maand toegestuurd.
 • Vorming.
  De voorziening geeft de mogelijkheid om jaarlijks deel te nemen aan een vormingsactiviteit en geeft zelf een 2 –jaarlijkse vorming aan de vrijwilligersploeg.
 • Verzekering.
  Verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger én verzekering voor lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten. Ook is er voorzien in rechtsbijstand voor beide voornoemde risico’s.

 

Welke taken kan de vrijwilliger op zich nemen

 

 • begeleiden van bewoners naar de activiteiten zoals de wekelijkse eucharistieviering, de jaarlijkse herdenkingsmis voor de overleden bewoners, enz.
 • helpen bij het snijden van soepgroenten, wafelbak, pannenkoekenbak, …
 • hulp bij de koffie of de maaltijden op de afdelingen
 • hulp in de cafetaria
 • helpen bij Bingo, Manillen, Rummicub
 • ronddelen van Het Weekkrantje
 • kamerbezoeken
 • hulp bij voetbaden
 • hulp bij de zangstonde
 • rolwagenbegeleider bij zomerwandelingen en uitstappen
 • hulp bij het maandelijks verjaardagsfeestje
 • rijdend winkeltje, boodschappen, bibliotheek
 • en andere …

Contact

wzc De Plataan
Meensesteenweg 74
8870 Izegem

051/33.80.22 051/33.80.20 Contacteer ons