Vrijwilligers in De Leest

Wat betekent een vrijwilliger voor het dienstencentrum De Leest?

 

 • Gemotiveerde vrijwilligers bieden een bijzondere meerwaarde aan het dienstencentrum:
  • omdat door hen meer mensen kunnen deelnemen aan de activiteiten.
  • omdat zij een frisse wind door de organisatie blazen. Ze dragen hun steentje bij tot de uitbouw van een beter netwerk binnen het dienstencentrum en bieden
  • de mogelijkheid om het optimaler te ontwikkelen.
  • omdat zij dicht bij de cliënten staan. Ze werken daardoor drempelverlagend.
  • omdat zij cliënten individueel benaderen en  zo een signaalfunctie kunnen vormen.
  • omdat ze mee de sfeer maken. Ze zijn vanuit hun hart geëngageerd.

 

 • Dienstencentrum De Leest werkt graag met vrijwilligers. Zij  vormen de hoeksteen van onze werking! Financieel wordt u er niet beter van, maar vrijwilligerswerk verrijkt wel uw leven. U blijft zinvol bezig, u kan iets doen voor anderen, u komt onder de mensen, u maakt nieuwe vrienden, u blijft betrokken.

 

Wat verwachten we?

 

 • Van de vrijwilliger verwachten we dat alle informatie en gegevens die hij/zij tijdens zijn uitoefening van hun vrijwilligerswerk verworven heeft geheim te houden.

 

Hoe wordt men vrijwilliger in dienstencentrum De Leest?

 

 • Wie kandidaat-vrijwilliger is neemt contact op met de centrumleider voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek overloopt de centrumleider de organisatienota. Zo krijgt de kandidaat-vrijwilliger een duidelijk beeld van het dienstencentrum en de visie ervan.

 

Wat biedt het dienstencentrum De Leest aan?

 

 • Vrijwilligerswerk dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de individuele capaciteiten en wensen van elke vrijwilliger
 • Begeleiding: de vrijwilliger wordt zowel individueel als in groep begeleid en krijgt zo de kans zich verder te ontplooien en te groeien in de aangeboden taken.
 • We voorzien vormingsactiviteiten.
 • Een verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand en een verzekering voor lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteit.

 

Welke taken kan de vrijwilliger op zich nemen?

 

 • Vervoer van bezoekers met de minibus van en naar De Leest
 • Openhouden van de cafetaria
 • Computerassistentie: bezoekers helpen die problemen hebben met hun computer
 • Mee organiseren, ondersteunen en praktische hulp bieden aan allerlei activiteiten, vormings- en ontmoetingsnamiddagen
 • Telefoonproject waarbij vrijwilligers wekelijks eenzame mensen opbellen
 • Huisbezoeken bij de jarigen
 • Administratief werk
 • Redactie en opbouw van website en ons maandblad ’t Leestgenot.

Contact

Dienstencentrum De Leest
Sint-Jorisstraat 62
8870 Izegem

051/33.76.10 Contacteer ons