Vrijwilligers in het Dorpshuis

Wat betekent een vrijwilliger voor dorpshuis Emelgem?

 

 • Een gemotiveerde vrijwilliger heeft een grote meerwaarde voor het dorpshuis.
 • Vrijwilligers maken het mogelijk om activiteiten voor de Emelgemnaren te organiseren.
 • Door hun hulp kunnen meer activiteiten georganiseerd worden waardoor we meer Emelgemnaren kunnen bereiken.
 • De vrijwilligers zorgen ook voor een instroom van nieuwe bezoekers.
 • Ze brengen samen met hun praktische ondersteuning, ook hun netwerk mee. Ze doen dit door mensen aan te spreken over de werking van het dorpshuis, kennissen uit te nodigen naar activiteiten of door ons eens langs te sturen bij mensen met hulpvragen.

 

Wat verwachten we?

 

 • We verwachten vooral logistieke ondersteuning bij het tot een goed einde brengen van diverse activiteiten.
 • Van de vrijwilliger verwachten we tevens dat hij discreet omgaat met de informatie die hij krijgt van of over de bezoekers.

 

Hoe wordt men vrijwilliger in het dorpshuis?

 

Wie kandidaat-vrijwilliger is, neemt best contact op met de buurtzorgwerker voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de organisatienota overlopen, zo krijgt de kandidaat-vrijwilliger een duidelijk beeld van het dorpshuis, zijn visie en doelstellingen.

 

 

Wat biedt het dorpshuis aan?

 

 • Door dagelijks contact tussen de organisatie, bezoekers en vrijwilligers ontstaat er snel een vriendschappelijke sfeer: de vrijwilliger kan zich inzetten voor anderen, is zinvol bezig maar kan ook altijd bij iedereen terecht wanneer hij zelf met vragen zit.
 • Vrijwilligerswerk dat zoveel mogelijk aansluit bij de individuele capaciteiten en wensen van de vrijwilliger.
 • De vrijwilliger krijgt de kans om zich verder te ontplooien en te groeien in de aangeboden taken.
 • Een verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand en een verzekering voor lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteit.

 

Welke taken kan de vrijwilliger op zich nemen?

 

 • openhouden van de cafetaria tijdens activiteiten
 • opdienen van maaltijden in het restaurant (dagelijks open)
 • mee organiseren, ondersteunen en praktische hulp bieden tijdens allerhande activiteiten
 • telefoonproject waarbij vrijwilligers wekelijks eenzame mensen opbellen
 • Hhisbezoeken bij de jarigen
 • bedelen van folders
 • helpen bij de gezelschapsspelen: rummikub, manillen, scrabble,…
 • zelf organiseren van activiteiten
 • en andere…

Contact

Dorpshuis Emelgem
Emelgemseplein 1
8870 Emelgem

051/30.16.25 051/30.16.25 Contacteer ons