Vrijwilligers in de boodschappendienst

Wat betekent een vrijwilliger voor de boodschappendienst?

 

Boodschappen doen is een wekelijkse gebeurtenis waar we soms niet (meer)bij stil staan. We halen tal van producten in huis zoals brood, beleg, water, verzorgingsproducten, onderhoudsproducten,… Op een dag wordt het dragen van de boodschappen te zwaar, het vinden van geschikt vervoer een probleem en het in en uit de auto stappen moeilijk. De boodschappendienst biedt een antwoord op dit probleem.
Een vrijwilliger haalt de mensen thuis op met het minibusje en in groep gaat men naar de winkel. Naargelang de grootte van de groep wordt een extra begeleider ingeschakeld om het winkelen zo Aangenaam mogelijk te maken. Iedereen mag zelfstandig winkelen maar wordt ondersteund waar nodig door de vrijwilliger. De vrijwilligers helpen met het dragen van de boodschappen tijdens en na het winkelen.

 

 

Wat verwachten we?

 

  • Van de vrijwilliger verwachten we dat alle informatie en gegevens die hij/zij tijdens zijn uitoefening van hun vrijwilligerswerk verworven heeft geheim te houden.

 

 Hoe wordt men vrijwilliger bij de boodschappendienst?

 

  • Wie kandidaat-vrijwilliger is neemt contact op met de centrumleider van het dienstencentrum of met de verantwoordelijke van het dorpshuis te Emelgem  voor een persoonlijk gesprek.
  • Tijdens dit gesprek wordt ook de organisatienota overlopen.

 

Wat bieden we aan?

 

  • Vrijwilligerswerk dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de individuele capaciteiten en wensen van elke vrijwilliger
  • Begeleiding: de vrijwilliger wordt zowel individueel als in groep begeleid en krijgt zo de kans zich verder te ontplooien en te groeien in de aangeboden taken.
  • We voorzien vormingsactiviteiten.
  • Een verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand en een verzekering voor lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteit.

Contact

Gezins & seniorenzorg
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem

051/33.65.80 051/33.66.45 Contacteer ons