Managementteam

Naast de secretaris en de financieel beheerder bestaat het team uit de hoofden van de drie grootste OCMW-diensten, zijnde de Sociale Dienst, de Dienst Gezins- en Seniorenzorg en het Woonzorgcentrum. De OCMW-voorzitter woont de bijeenkomsten bij, de stafmedewerker staat in voor de verslaggeving.

 

De rol van het managementteam situeert zich vooral op vlak van beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –evaluatie: de raad beslist pas definitief omtrent zaken als meerjarenplanning, het budget, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, de interne controle, e.d. na overleg en advies daaromtrent binnen het team.

 

Het managementteam komt minstens maandelijks bijeen.

 

Contact

Onthaal OCMW
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.66.33 051/33.66.30 Contacteer ons