(Her)ken Izegem Wandeling

(Her)ken Izegem WandelingNaar aanleiding van de ondertekende engagementsverklaring “dementievriendelijke gemeente” werd door de dienst Gezins-en seniorenzorg van OCMW Izegem een aanzet gegeven om een stuurgroep “Dementie” op te richten.
Omdat een dementievriendelijke leefomgeving een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid is, werden alle Izegemse woonzorgcentra en het lokaal dienstencentrum uitgenodigd voor een eerste denkoefening rond dementie in september 2015. Er kon beroep gedaan worden op de expertise van de Misthoorn om de bestaande initiatieven en hiaten op gemeentelijk niveau in kaart te brengen.


Op hetzelfde ogenblik waren de stadsdiensten bezig met de herwerking van de stadswandelingen. Deze kans mocht de stuurgroep niet onbenut laten.
Het is belangrijk dat personen met dementie de kans krijgen om zich buiten hun vier muren te begeven en ook kunnen participeren aan het wandelaanbod in Izegem.

Er werd een wandeling gecreëerd in het hart van de stad. Er werd gekozen om de wandeling op te delen in twee lussen die elk afzonderlijk of in één geheel bewandeld kunnen worden.
Tijdens deze wandeling komt men voorbij verschillende functionele gebouwen (stadhuis, zwembad, de Leest,…). De wandeling kan zowel in groep georganiseerd worden onder de begeleiding van stadsgidsen of men kan zelfstandig (dementerende persoon en mantelzorger) het parcours afleggen.

De wandeling wordt ondersteund met een map met foto’s en stadsanekdotes. Op die manier is het een soort reminiscentiewandeling geworden waarbij het ophalen van herinneringen aan de hand van oude foto’s en verhalen centraal staat. De wandeling kreeg dan ook de toepasselijke naam (H)Erken Izegem!

Deze mappen worden ter beschikking gesteld bij verschillende diensten zoals Eperon d’or, onthaal woonzorgcentra, dienstencentrum De Leest, ’t Antwoord,…


Lees ook het artikel uit de Krant van West-Vlaanderen van 29.01.2016 hier.

Contact

Sociaal Huis 't Antwoord
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem

051/33.66.44 051/33.66.45 Contacteer ons

Dienstencentrum De Leest
Sint-Jorisstraat 62
8870 Izegem

051/33.76.10 Contacteer ons