Vrijetijdscheque

Vrijetijdspas

 

 

 
Wie heeft recht op vrijetijdcheques ?


Om te bepalen of iemand al dan niet recht heeft op vrijetijdcheques wordt bij iedere aanvraag een beperkt financieel onderzoek gevoerd.  Hiervoor kan je terecht in het sociaal huis ’t Antwoord of in sociale dienst van OCMW Izegem.

 

Het beperkt financieel onderzoek heeft betrekking op je inkomsten en op bepaalde categorieën van je uitgaven zoals huishuur en onkosten voor nutsvoorzieningen. Bij de aanvraag zal men je vertellen welke gegevens we juist nodig hebben om te bepalen of je al dan niet recht hebt op vrijetijdcheques.

 

Let wel: de vrijetijdcheques zijn voorbehouden voor personen of gezinnen die niet meer dan 5.000 € spaargeld bezitten en dit maximaal 1 woning bezitten met een niet-geïndexeerd K.I. dat niet hoger is dan € 750. De aanvrager dient de woning ook zelf te bewonen.

 

Het onderzoek wordt gevoerd door de maatschappelijk werkers van de sociale dienst of het sociaal huis. Ook andere (sociale) rechten kunnen dan tegelijkertijd onderzocht worden indien je dit wenst. (bvb. hulp aan bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen, …).

 

 

Bedrag van de vrijetijdscheques

 • kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar tot en met de leeftijd van 18 jaar. Zij hebben recht op 150 € vrijetijdcheques op jaarbasis. Een kind dat jonger is dan 3 en al in de kleuterklas zit, heeft ook recht op de vrijetijdcheques.
 • Izegemnaren vanaf 19 jaar hebben recht op 80 € vrijetijdcheques als zij voldoen aan de financiële voorwaarden.

 

Vrijetijdscheques kunnen gebruikt worden voor volgende zaken:

 • lidgeld of sportkledij van een sportclub (+ ev. Nodige materialen).
 • lidgeld of uniform van een jeugdbeweging (+ ev. Nodige materialen)
 • lidgeld van een culturele vereniging (+ ev. Nodige materialen)
 • lidgeld van een sociale vereniging (+ ev. Nodige materialen)
 • geld voor speelpleinwerking (+ ev. Nodige materialen)
 • geld voor een taal-, sport- of vakantiekamp
 • buitengewone schoolkosten: uitstappen, bos-en sneeuwklassen, buitenschoolse activiteiten
 • naschoolse activiteiten
 • cursusgeld voor culturele en artistieke vorming
 • activiteiten dienstencentrum De Leest

 

Vrijetijdscheques kunnen nooit  gebruikt worden voor

 • schoolkosten
 • lidmaatschap politieke partijen
 • lidmaatschap beroepsorganisaties
 • lidmaatschap confessionele genootschappen (religie)
 • vorming en cursussen die een professionele finaliteit hebben
 • inkomgelden te betalen
 • geld voor een maaltijd of versnapering t.v.v. de vereniging
 • ééndags- of meerdaagse uitstappen in verengingsverband

 

Contact

Sociaal Huis 't Antwoord
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem

051/33.66.44 051/33.66.45 Contacteer ons