Vrijetijdscheque

vrijetijdscheque

 

 

 
Wie heeft recht op vrijetijdcheques ?


Om te bepalen of iemand al dan niet recht heeft op vrijetijdcheques wordt bij iedere aanvraag een beperkt financieel onderzoek gevoerd.  Hiervoor kan je terecht in het sociaal huis ’t Antwoord of in sociale dienst van OCMW Izegem.

 

Het beperkt financieel onderzoek heeft betrekking op je inkomsten en op bepaalde categorieën van je uitgaven zoals huishuur en onkosten voor nutsvoorzieningen. Bij de aanvraag zal men je vertellen welke gegevens we juist nodig hebben om te bepalen of je al dan niet recht hebt op vrijetijdcheques.

 

Let wel: de vrijetijdcheques zijn voorbehouden voor personen of gezinnen die niet meer dan 5.000 € spaargeld bezitten en dit maximaal 1 woning bezitten met een niet-geïndexeerd K.I. dat niet hoger is dan € 750. De aanvrager dient de woning ook zelf te bewonen.

 

Het onderzoek wordt gevoerd door de maatschappelijk werkers van de sociale dienst of het sociaal huis. Ook andere (sociale) rechten kunnen dan tegelijkertijd onderzocht worden indien je dit wenst. (bvb. hulp aan bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen, …).

 

 

Bedrag van de vrijetijdscheques

 • kinderen tot en met 18 jaar. Zij hebben recht op 150 € vrijetijdcheques op jaarbasis.
 • Volwassenen vanaf 19 jaar en senioren hebben recht op 80 € vrijetijdcheques op jaarbasis.
 • Voor deelname aan de speelpleinwerking en de babbelkampen kan ook het budget van de ouders worden aangewend.

 

Vrijetijdscheques kunnen gebruikt worden voor volgende zaken:

 • lidgeld of sportkledij van een sportclub (+ ev. nodige materialen).
 • lidgeld of uniform van een jeugdbeweging (+ ev. nodige materialen)
 • lidgeld van een culturele of sociale vereniging (+ ev. nodige materialen)
 • geld voor speelpleinwerking en babbelkampen (+ ev. nodige materialen)
 • geld voor een taal-, sport- of vakantiekamp
 • buitengewone schoolkosten: uitstappen, bos-en sneeuwklassen, buitenschoolse activiteiten
 • naschoolse activiteiten
 • cursusgeld
 • activiteiten dienstencentrum De Leest
 • eendags- of meerdaagse uitstappen in verenigingsverband

 

Vrijetijdscheques kunnen nooit  gebruikt worden voor

 • reguliere schoolkosten
 • lidmaatschap politieke partijen, beroepsorganisaties of religieuze genootschappen
 • inkomgelden te betalen
 • geld voor een maaltijd of versnapering t.v.v. de vereniging

 

Contact

Sociaal Huis 't Antwoord
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem

051/33.66.44 051/33.66.45 Contacteer ons