Stookoliepremie

Stookoliepremie

 

Door de stijgende prijs van huisbrandolie lopen mensen met een laag inkomen het risico om in de kou terecht te komen. Daarom kan je een tussenkomst krijgen in de betaling van de verwarmingsfactuur, de zogenaamde 'stookoliepremie'.

 

 

Wat?

 

 • De stookoliepremie is een tegemoetkoming van vzw “Sociaal verwarmingsfonds”
 • Een deel van de factuur van energiekosten wordt terugbetaald aan personen met een laag inkomen:
  • verhoogde tegemoetkoming ziekte en invaliditeit
  • begrensd inkomen
 • Het bedrag van de premie is afhankelijk van de soort brandstof, de hoeveelheid, de prijs per liter en je persoonlijke situatie
 • Er is een tegemoetkoming mogelijk voor factuur van volgende energiekosten :
  • huisbrandolie
  • lamppetroleum (type C)
  • bulkpropaangas
 • Er is geen tegemoetkoming voor:
  • propaangas in gasflessen
  • butaangas in gasflessen
  • aansluiting op aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet.


Hoe aanvragen?

 

 • Indien je recht denkt te hebben op de stookoliepremie neem je contact op met de balie van sociaal huis ’t Antwoord
 • Volgende documenten breng je best mee:
  • je identiteitskaart
  • de leveringsfactuur of –bon (of een kopie ervan)
  • een klevertje van het ziekenfonds
  • je recentste aanslagbiljet van de personenbelasting
 • Hou er rekening mee dat je aanvraag binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof in het Sociaal Huis moet binnen zijn.

 

Meer info kan je hier vinden.


Contact

Sociaal Huis 't Antwoord
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem

051/33.66.44 051/33.66.45 Contacteer ons