Arbeidsbegeleiding

De dienst arbeidsbegeleiding begeleidt OCMW-cliënten in hun zoektocht naar een passende tewerkstelling, opleiding en/of werkervaring. De cliënten worden steeds doorverwezen door de sociale dienst.

 

 

Zorg op maat !

 

In eerste instantie staat de dienst arbeidsbegeleiding in voor de activering van leefloners in de meest ruime zin van het woord. Concreet gaat deze activering van het zoeken naar een zinvolle dagbesteding (bv. vrijwilligerswerk) over het toeleiden naar een opleiding (bv. technische opleiding, attitudetraining, taalopleiding), tot het effectief tewerkstellen van mensen in het normale arbeidscircuit, beschutte werkplaats of in art60§7.

 

Indien nodig wordt er prioritair gewerkt rond een aantal randvoorwaarden zoals mobiliteit, kinderopvang, verslaving, psychische problematiek, ..., vooraleer tot het effectieve activeren over te gaan.

 

 

Art 60§7

 

Een tweede belangrijke taak is het tewerkstellen van leefloners via art. 60§7.
Art 60§7 houdt in dat gerechtigden op een leefloon worden tewerkgesteld totdat ze in regel zijn met de sociale zekerheid. Dit is niet het einde, we garanderen ook de opvolging na de art. 60§7–periode. De verschillende tewerkstellingsplaatsen zijn: Wonen en Werken, de Lochting, Kringwinkel, Keuken Ten Bos en De Plataan, schoonmaak Ten Bos en De Plataan, Izegemse Musea,  groendienst Stad Izegem, den Tatsevoet en den Omgang, de Sint-Jozefskliniek, Mariasteen, … Er wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de voorkeur en de mogelijkheden van de cliënt, en de uiteindelijke job die men voor ogen heeft.

 

Wanneer er geen werkbereidheid of medewerking is bij de leeflooncliënt, dan wordt deze situatie besproken op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit kan een schorsing van het leefloon betekenen.

 

 

Contact

Arbeidsbegeleiding
Kokelarestraat 2
8879 Izegem

051/33.66.40 051/33.65.91 Contacteer ons