Vreemdelingen

Onder de vorm van een ‘Lokaal OpvangInitiatief’ (LOI) biedt het OCMW van Izegem in het kader van een federale opdracht opvang aan asielzoekers. In dit Lokaal OpvangInitiatief krijgen de mensen geen financiële steun meer, maar wel materiële hulp zoals huisvesting, voedsel, kledij, medische en psychosociale begeleiding, hulp bij hun procedure en taallessen.
Verdeeld over verschillende woningen in Izegem is het mogelijk om 26 personen op te vangen.

 

De maatschappelijk werkers van OCMW Izegem staan in voor de begeleiding van deze asielzoekers.

 

Het LOI wordt gecontroleerd door Fedasil, de instantie die instaat voor de kwaliteitsvolle opvang van asielzoekers.

 

Vreemdelingen die in Izegem verblijven maar niet toegewezen zijn aan ons LOI, kunnen naargelang hun verblijfsstatuut ook bepaalde rechten en plichten hebben. De maatschappelijk werkers moeten steeds voorafgaand aan elke hulpvorm een sociaal onderzoek voeren om na te gaan of zij gebruik kunnen maken van bepaalde rechten/hulpverlening.

 

 

 

Contact

OCMW dienst Vreemdelingen
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.65.85 051.33.65.91 Contacteer ons