Thuiszorgcoördinatie

Wat?

 

 • Verstrekken van info en advies:
  • mogelijkheden in de thuiszorg
  • premies en tegemoetkomingen
  • vroegtijdige zorgplanning
 • Aanvragen premies en tegemoetkomingen:
  • Vlaamse zorgverzekering
  • tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden
  • parkeerkaart
  • sociale tarieven
  • thuiszorgtoelage
  • premies in functie van het levenslang wonen (bv. traplift)
 • Organiseren van een zorgoverleg:
  • uitnodigen van alle hulpverleners en mantelzorgers rond de hulpvrager
  • deelname aan het overleg
  • administratieve ondersteuning
  • opvolging van de thuissituatie
 • Verdelen communicatieschrift:
  • bevorderen van de communicatie tussen hulpverleners en zorgverstrekkers
  • gratis verkrijgbaar via de thuiszorgcoördinator
 • Wachtlijsten woonzorgcentrum:
  • verstrekken van informatie
  • inschrijving op een wachtlijst naar keuze
  • ondersteuning bieden bij het zoeken naar een kortverblijf

 

Voor wie?

 

 • Iedere inwoner van Izegem kan een beroep doen op de thuiszorgcoördinator.
 • De thuiszorgcoördinator werkt volledig neutraal en met respect voor de persoonlijke levenssfeer.
 • Deze hulp- en dienstverlening is gratis.

 

 

Contact

Thuiszorgcoördinator
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem

051/33.66.44 051/33.66.45 Contacteer ons