Raadszittingen

De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW komt maandelijks bijeen, in principe de laatste woensdag van de maand. Elke zitting bestaat uit een openbaar gedeelte, dat voor het publiek toegankelijk is, en uit een besloten gedeelte.

 

Contact

Onthaal OCMW
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.66.33 051/33.66.30 Contacteer ons