Personeelsdienst

U kunt bij de personeelsdienst terecht:

  • als personeelslid: voor begeleiding en advies in het kader van de tewerkstelling (statuut, loon, vorming, loopbaanonderbreking, arbeidsongeval, ziekte,…)
  • als sollicitant: voor informatieverlening omtrent vacatures (werving, selectie)

De personeelsdienst staat ook in voor:

  • voorbereiden dossiers personeelsaangelegenheden voor Raad van Maatschappelijk Welzijn
  • loonadministratie
  • aangiftes sociale zekerheid, pensioendossiers statutair personeel, arbeidsongevallen,…
  • afleveren allerhande sociale documenten (voor vb. VDAB, RVA, mutualiteit,…)
  • opvolging medisch onderzoek personeelsleden, vorming personeelsleden, …

 

Contact

Personeelsdienst OCMW
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.66.31 051/33.66.30 Contacteer ons