Bijzonder Comité Sociale Dienst

OCMW Izegem ontvangt een groot aantal individuele aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening, van heel uiteenlopende aard: leefloon en andere financiële steun, budgetbegeleiding, sociale tewerkstelling, huisvesting, bijstand aan vreemdelingen, enz.

 

Om deze dossiers doelmatig te kunnen behandelen, heeft de Raad in zijn midden een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst opgericht, bestaande uit de voorzitter (van rechtswege) en vijf raadsleden.

 

De maatschappelijk werkers die verbonden zijn aan de Sociale Dienst van het OCMW bereiden alle dossiers voor, waarna die ter beslissing worden voorgelegd aan dit Bijzonder Comité.

 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst komt driewekelijks samen.

 

De leden:

Contact

Onthaal OCMW
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.66.33 051/33.66.30 Contacteer ons