Beleidsinfo

Het beleid dat door het OCMW wordt gevoerd ligt vervat in drie documenten: het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening.

 

Terwijl een meerjarenplan wordt opgemaakt voor een volledige bestuursperiode (6 jaar), slaat een budget slechts op één werkingsjaar. Beiden hebben gemeen dat ze de door het bestuur nagestreefde doelstellingen formuleren en daar een raming van de vermoedelijke kostprijs aan koppelen.

 

Na afloop van een werkingsjaar wordt in de jaarrekening nagegaan of de doelstellingen effectief werden behaald, en wat daarvan de werkelijke kostprijs is geweest. In het bijhorende jaarverslag wordt gedetailleerde info over alle OCMW-activiteiten verstrekt.

 

Contact

Financiƫle dienst OCMW
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.66.07 051/33.66.30 Contacteer ons