Sociale Dienst

U kunt bij de Sociale Dienst terecht voor:

  • het aanvragen van materiële of financiële hulp (leefloon, voorschotten, aanvullende steun,…)
  • informatie, advies en bemiddeling (inlichtingen m.b.t. sociale wetgeving, diverse diensten en instellingen,...)
  • schuldbemiddeling (budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling)
  • juridische bijstand
  • oplaadpunt budgetmeters gas en elektriciteit

De Sociale Dienst staat ook in voor:

  • arbeidsbemiddeling en sociale tewerkstelling
  • sociale begeleiding en ondersteuning
  • materiële opvang van asielzoekers in het kader van Lokaal Opvanginitiatieven (LOI)
  • bemiddeling voor personen met energieschulden, in het kader van de Lokale Adviescommissie

 

Contact

Sociale dienst OCMW
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.65.90 051/33.65.91 Contacteer ons