Leefloon

Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een basisinkomen krijgen van het OCMW.
Dit basisinkomen heet leefloon.

 

Als je een leefloon krijgt, verwacht het OCMW ook iets van je terug. Zo zal de dienst arbeidsbegeleiding je begeleiden naar een opleiding of werk dat bij jou past. Eén van de voorwaarden om recht te hebben op leefloon is werkbereidheid, tenzij dit om bepaalde redenen niet mogelijk is. In die zin is er een nauwe samenwerking met de dienst arbeidsbegeleiding. Een job blijft namelijk de beste stap naar financiële onafhankelijkheid.

 

 

Wat moet je doen?

 

Als je inkomen lager is dan de bedragen hieronder, dan heb je misschien recht op een volledig of aanvullend leefloon. Neem in dit geval contact op met de sociale dienst van het OCMW.

 

Een maatschappelijk werker bekijkt je situatie en analyseert of je recht hebt op leefloon.

 

Bedragen geldig vanaf 1 september 2017

 

  • Samenwonend persoon : € 595,13 per maand
  • Alleenstaand persoon : € 892,70 per maand
  • Samenwonende met minstens één ongehuwd minderjarig kind ten laste :  € 1.190,27 per maand

 

 Wie komt in aanmerking voor een leefloon?

 

Om in aanmerking te komen voor een leefloon moet je aan een aantal voorwaarden voldoen op vlak van nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats en het uitputten van al je rechten op andere inkomsten (kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, …).

 

Je moet bovendien ook bereid zijn om te werken of een opleiding te volgen.

 

Voor alle leefloners wordt een zogenaamd "geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie" opgemaakt (GPMI). Dit is een contract gekoppeld aan het leefloon.
Dit contract tussen het OCMW en de hulpvrager omschrijft de inspanningen en verplichtingen waartoe beide partijen zich engageren met het oog op het realiseren van een menswaardig en zelfstandig bestaan.

 

 

Betaalkalender leefloon

 

Januari 201831/01/2018
Februari 201828/02/2018
Maart 201828/03/2018
April 201827/04/2018
Mei 201831/05/2018
Juni 201829/06/2018
Juli 201831/07/2018
Augustus 201831/08/2018
September 2018                   28/09/2018
Oktober 201831/10/2018
November 201830/11/2018
December 2018

28/12/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Sociale dienst OCMW
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.65.90 051/33.65.91 Contacteer ons