Leefloon

Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een basisinkomen krijgen van het OCMW.
Dit basisinkomen heet leefloon.

 

Als je een leefloon krijgt, verwacht het OCMW ook iets van je terug. Zo zal de dienst arbeidsbegeleiding je begeleiden naar een opleiding of werk dat bij jou past. Eén van de voorwaarden om recht te hebben op leefloon is werkbereidheid, tenzij dit om bepaalde redenen niet mogelijk is. In die zin is er een nauwe samenwerking met de dienst arbeidsbegeleiding. Een job blijft namelijk de beste stap naar financiële onafhankelijkheid.

 

 

Wat moet je doen?

 

Als je inkomen lager is dan de bedragen hieronder, dan heb je misschien recht op een volledig of aanvullend leefloon. Neem in dit geval contact op met de sociale dienst van het OCMW.

 

Een maatschappelijk werker bekijkt je situatie en analyseert of je recht hebt op leefloon.

 

Bedragen geldig vanaf 1 september 2016

 

  • Samenwonend persoon : € 578,27 per maand
  • Alleenstaand persoon : € 867,40 per maand
  • Samenwonende met minstens één ongehuwd minderjarig kind ten laste :  € 1.156,53 per maand

 

 Wie komt in aanmerking voor een leefloon?

 

Om in aanmerking te komen voor een leefloon moet je aan een aantal voorwaarden voldoen op vlak van nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats en het uitputten van al je rechten op andere inkomsten (kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, …).

 

Je moet bovendien ook bereid zijn om te werken of een opleiding te volgen.

 

Voor jongeren onder de 25 jaar wordt een zogenaamd "geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie" opgemaakt (GPMI). Dit is een contract gekoppeld aan het leefloon.
Dit contract tussen het OCMW en de hulpvrager omschrijft de inspanningen en verplichtingen waartoe beide partijen zich engageren met het oog op het realiseren van een menswaardig en zelfstandig bestaan.

 

 

Betaalkalender leefloon

 

December 201629/12/2016
--
Januari 201731/01/2017
Februari 201728/02/2017
Maart 204730/03/2017
April 201728/04/2017
Mei 201731/05/2017
Juni 201729/06/2017
Juli 201731/07/2017
Augustus 201731/08/2017
September 2017                   29/09/2017
Oktober 201731/10/2017
November 201730/11/2017
December 2017

28/12/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Sociale dienst OCMW
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.65.90 051/33.65.91 Contacteer ons