Woon Zorg Project

 

 

Woon Zorg Projecten met steun van de provincie West-Vlaanderen

 

De provincie geeft steun aan projecten die een integraal beleid willen voeren met raakvlakken tussen wonen, zorg en welzijn.
Het is de bedoeling om een betere samenwerking en afstemming te stimuleren tussen alle actoren werkzaam op de domeinen wonen, zorg en welzijn. Hierdoor krijgen de zorgbehoevende personen (jong en oud) de mogelijkheid om zo lang als mogelijk te wonen in een door hen gewenste en gepaste woonvorm en –omgeving, met veel sociaal contact en een hoge participatiegraad.

 

 

Woon Zorg Project Emelgem

 

Vanuit de resultaten van een wijkontwikkelingsplan voor de deelgemeente Emelgem is het woonzorgproject ‘Buurtzorg Emelgem’ gegroeid.
Als projectcoördinator stelde het OCMW een buurtzorgwerker aan om in de deelgemeente zelf aan de slag te gaan. Zij is het aanspreekpunt/de vertrouwenspersoon voor alle inwoners van Emelgem.

 

Het project is opgebouwd rond drie pijlers:

  1. Aangenaam wonen in Emelgem: De buurtzorgwerker helpt om je goed te voelen in eigen woning en wil meehelpen bouwen aan een aangename leefomgeving.
  2. De zorg om de buurt: Vlot toegankelijke hulp- en dienstverlening door een antennepunt van het sociaal huis uit te bouwen in het gewezen gemeentehuis.
    De buurtzorgwerker vormt de schakel tussen diensten en bewoners, de buurtzorgwerker gaat actief op zoek naar bewoners die niet tot bij de diensten geraken.
  3. Buurt met zorg voor elkaar: Voor kleine taken en klussen is het soms moeilijk om beroep te doen op een professionele dienst. Vandaar dat we de buurt warm willen maken om zorg te dragen voor elkaar via de actie “Ben jij een kersenpit

 

Contact

Dorpshuis Emelgem
Emelgemseplein 1
8870 Emelgem

051/30.16.25 051/30.16.25 Contacteer ons