Andere financiële hulp

Spaarvarken
Voorschotten

 

Wanneer je pensioen, kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, ... aanvraagt, kan het enige tijd duren voor je deze uitkering echt ontvangt. Hierdoor bestaat de kans dat je in financiële moeilijkheden dreigt te komen.
Is dit het geval, dan kan je bij het OCMW een voorschot op je uitkering aanvragen.

 

Van zodra je dossier in orde is, worden de voorschotten aan het OCMW terugbetaald.

 

 

Financiële hulp

 

Soms kan je in moeilijkheden komen door bijzondere omstandigheden of niet te voorziene uitgaven (bv. verlies werk, brand of scheiding).  Het OCMW kan tijdelijk ondersteunen met bepaalde financiële tegemoetkomingen.

 

Rekening houdend met de aard van de bijzondere uitgaven en het inkomen, neemt het OCMW een individuele beslissing die voor die problemen een oplossing probeert te bieden.

 

Deze bijzondere uitgaven kunnen van allerlei aard zijn: kosten voor schoolgaande kinderen,  aankoop brandhout of kolen, …

 

 

Betaalkalender maandelijkse financiële steun


Januari 201802/01/2018
Februari 201801/02/2018
Maart 201801/03/2018
April 201803/04/2018
Mei 201802/05/2018
Juni 201801/06/2018
Juli 201802/07/2018
Augustus 201801/08/2018
September 2018                     03/09/2018
Oktober 201801/10/2018
November 201831/10/2018
December 201803/12/2018

 

 
Gezondheidskosten

 

  • Als je veel geneesmiddelen op doktersvoorschrift moet kopen, dan kan je voor deze kosten een tegemoetkoming krijgen. Er is ook een tegemoetkoming mogelijk in de oplegrekeningen van het ziekenhuis.
  • Ook voor nog andere gezondheidskosten kan je, afhankelijk van je situatie, een tegemoetkoming krijgen. Voorbeelden hiervan zijn: tegemoetkoming voor een bril, tandprothese, hoorapparaat, ...
  • Er is een tegemoetkoming mogelijk in de betaling van je ziekenfondsbijdragen

 

Om na te gaan of je recht hebt op een tegemoetkoming, neem contact op met de Sociale Dienst

 

 

Contact

Sociale dienst OCMW
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.65.90 051/33.65.91 Contacteer ons