Andere financiële hulp

Spaarvarken
Voorschotten

 

Wanneer je pensioen, kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, ... aanvraagt, kan het enige tijd duren voor je deze uitkering echt ontvangt. Hierdoor bestaat de kans dat je in financiële moeilijkheden dreigt te komen.
Is dit het geval, dan kan je bij het OCMW een voorschot op je uitkering aanvragen.

 

Van zodra je dossier in orde is, worden de voorschotten aan het OCMW terugbetaald.

 

 

Financiële hulp

 

Soms kan je in moeilijkheden komen door bijzondere omstandigheden of niet te voorziene uitgaven (bv. verlies werk, brand of scheiding).  Het OCMW kan tijdelijk ondersteunen met bepaalde financiële tegemoetkomingen.

 

Rekening houdend met de aard van de bijzondere uitgaven en het inkomen, neemt het OCMW een individuele beslissing die voor die problemen een oplossing probeert te bieden.

 

Deze bijzondere uitgaven kunnen van allerlei aard zijn: kosten voor schoolgaande kinderen,  aankoop brandhout of kolen, …

 

 

Betaalkalender maandelijkse financiële steun


December 20161/12/2016
--
Januari 20173/01/2017
Februari 20171/02/2017
Maart 20171/03/2017
April 20173/04/2017
Mei 20172/05/2017
Juni 20171/06/2017
Juli 20173/07/2017
Augustus 20171/08/2017
September 2017                     1/09/2017
Oktober 20172/10/2017
November 20173/11/2017
December 20171/12/2017

 

 
Gezondheidskosten

 

  • Als je veel geneesmiddelen op doktersvoorschrift moet kopen, dan kan je voor deze kosten een tegemoetkoming krijgen. Er is ook een tegemoetkoming mogelijk in de oplegrekeningen van het ziekenhuis.
  • Ook voor nog andere gezondheidskosten kan je, afhankelijk van je situatie, een tegemoetkoming krijgen. Voorbeelden hiervan zijn: tegemoetkoming voor een bril, tandprothese, hoorapparaat, ...
  • Er is een tegemoetkoming mogelijk in de betaling van je ziekenfondsbijdragen

 

Om na te gaan of je recht hebt op een tegemoetkoming, neem contact op met de Sociale Dienst

 

 

Contact

Sociale dienst OCMW
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.65.90 051/33.65.91 Contacteer ons