Besluiten voorbije zittingen

Notulen

 

 

 

Na afloop van elke raadszitting wordt zowel van het openbaar als van het besloten gedeelte van de zitting een verslag opgemaakt. Deze worden pas definitief nadat ze de eerstvolgende zitting door de raad zijn goedgekeurd.

 

De besluiten die genomen werden tijdens het openbaar gedeelte van de zittingen van de laatste 12 maanden vindt u hier : 

 

Raadszitting 27/06/18

Raadszitting 30/05/18

Raadszitting 25/04/18

Raadszitting 28/03/18 

Raadszitting 28/02/18

Raadszitting 31/01/18 

Raadszitting 20/12/17

Raadszitting 29/11/17 

Raadszitting 25/10/17

Raadszitting 27/09/17

Raadszitting 30/08/17

Raadszitting 28/06/17

Raadszitting 31/05/17

Raadszitting 26/04/17

Raadszitting 29/03/17

Raadszitting 22/02/17

Raadszitting 18/01/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Onthaal OCMW
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.66.33 051/33.66.30 Contacteer ons